Επισκευή εκτυπωτή

Comments are closed
    • Διάγνωση και επισκευή όλων των τύπων εκτυπωτών (Laser,Inkjet,Dot Matrix,Πολυμηχανήματα και Fax)

 

    • Κακή ποιότητα εκτύπωσης (Καθαρισμός και αλλαγή αναλώσιμου)

 

    • Δυσλειτουργία τροφοδοσίας χαρτιού (Καθαρισμός μηχανισμού και αισθητήρων)

 

    • Διάγνωση λειτουργικού συστήματος (Βλάβη λειτουργικού συστήματος ‘errors’)

 

Comments are closed.