Εκτυπωτές - Fax

pchospital printer

Επισκευή Εκτυπωτών

Διάγνωση και επισκευή όλων των τύπων εκτυπωτών - Καθαρισμός και αλλαγή αναλώσιμου - Καθαρισμός μηχανισμού και αισθητήρων - Βλάβη λειτουργικού...