Κινητά

pchospital smartphone

Επισκευή Κινητών

Αλλαγή οθόνης LCD - Επισκευή υποδοχής σύνδεσης/φόρτισης USB - Αντικατάσταση Μπαταρίας - Επισκευή Μικροφώνου - Ξεκλείδωμα κωδικού & Επαναφορά -...

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση